Σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία, στις παρυφές του Αισθητικού Δάσους «Πευκιάς» του Ξυλοκάστρου, λίγα μέτρα από το κύμα και υπό τη σκέπη της βίλας του μεγάλου ποιητή Άγγελου
Σικελιανού, στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου «ΣΙΚΥΩΝ», πραγματοποιήθηκε μια από τις πλέον επιτυχημένες εκδηλώσεις της χρονιάς.

Η αθρόα προσέλευση Οδοντιάτρων από όλη την Ελλάδα, η πλούσια θεματολογία και η συμμετοχή εισηγητών αναγνωρισμένου επιστημονικού και κλινικού κύρους, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της ημερίδας αυτής που διοργάνωσε ο Ο.Σ. Κορινθίας στις 21/4/2018.

Το πρώτο μέρος της ημερίδας άρχισε με την εισήγηση του καθηγητή ΕΚΠΑ και Διευθυντή της Κλινικής Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος κ. Κων/νου Τσιχλάκη, «Σύγχρονη Απεικόνιση στην Εμφυτευματολογία. Αναγκαιότητα ή όχι;». Ο καθηγητής ανέφερε ότι «η πανοραμική ακτινογραφία είναι η βασική ακτινογραφική εξέταση με την οποία θα γίνει η αρχική εκτίμηση της κατάστασης και το πρωταρχικό σχέδιο θεραπείας. Μειονεκτήματά της είναι η μεγάλη παραμόρφωση και μεγέθυνση της εικόνας, καθώς και η αδυναμία απεικόνισης της τρίτης διάστασης. Η Οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία είναι σε θέση να απεικονίσει με ακρίβεια το ύψος, το πάχος και τη κλίση της νωδής φατνιακής ακρολοφίας ενώ υπάρχει πλέον η δυνατότητα της ανασύνθεσης τομών σε πολλαπλά επίπεδα και με μηδενική παραμόρφωση.» Τέλος, ο κ. Τσιχλάκης αναφέρθηκε στον τρόπο λήψης και επεξεργασίας των τομών, στη μελέτη του τελικού αποτελέσματος, στις πληροφορίες που λαμβάνονται από τη μελέτη της οστικής μορφολογίας των γνάθων, στον τρόπο επιλογής της καταλληλότερης θέσης καθώς και στην υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία.

Μετά την ομιλία του κ. Τσιχλάκη, το ΔΣ του ΟΣΚ τον ανακήρυξε Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου «λόγω των πολλαπλών συμμετοχών του σε επιστημονικές εκδηλώσεις του ΟΣΚ με εισηγήσεις που πάντοτε διακρίνονταν για το υψηλό τους επιστημονικό επίπεδο ως ελάχιστη ανταπόδοση της τιμής που μας έκανε», όπως είπε ο Πρόεδρος του ΟΣΚ κ. Νώντας Κατσούλας, κατά την επίδοση της τιμητικής αυτής διάκρισης.

Στη συνέχεια ο κ. Βασίλειος Κατσούλας, Οδοντίατρος ΜΠΤΧ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής) ανέπτυξε τις «Βασικές Αρχές των Οδοντικών Εμφυτευμάτων». «Απαραίτητο είναι να μπορούμε να αξιολογήσουμε κατά περίπτωση το κάθε περιστατικό καταστρώνοντας ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας, έχοντας λάβει υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους και τους περιοριστικούς παράγοντες που συντρέχουν, όπως το ιατρικό ιστορικό ή τη μη αναμενόμενη ανατομική μορφολογία των ιστών. Ο σωστός
σχεδιασμός, τόσο από χειρουργικής όσο και από προσθετικής πλευράς, είναι μείζονος σημασίας και μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχή έκβαση της θεραπείας. Η χειρουργική των εμφυτευμάτων δεν περιορίζεται μόνο στην τοποθέτησή τους, καθώς περιλαμβάνει τις προεμφυτευματικές επεμβάσεις, την διαχείριση επιπλοκών και άλλες συμπληρωματικές επεμβάσεις ανάπλασης των ιστών. Επειδή η έρευνα γύρω από τα εμφυτεύματα προχωρά, προκύπτουν διαρκώς νέα δεδομένα, όπως για παράδειγμα με τις επιφάνειες και τους χρόνους φόρτισης των εμφυτευμάτων. Τέλος, θα πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός των όρων επιβίωση και επιτυχία ενός εμφυτεύματος», ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Β. Κατσούλας.

Η κ. Ουρανία Σχοινοχωρίτη Δρ. Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ περιέγραψε τα στάδια του χειρουργικού πρωτοκόλλου τοποθέτησης των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων που περιλαμβάνουν

  1. εφαρμογή αντισηψίας στο χειρουργικό πεδίο,
  2. σχεδιασμό της τομής στο βλεννογονοπεριόστεο,
  3. διενέργεια της τομής και αναπέταση του βλεννογονοπεριοστικού κρημνού,
  4. παρασκευή του φρεατίου υποδοχής του εμφυτεύματος ή κατάλληλη τροποποίηση προϋπάρχοντος μετεξακτικού φατνίου,
  5. τοποθέτηση του εμφυτεύματος εντός του φρεατίου με ή χωρίς ταυτόχρονη καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση και
  6. επαναφορά και συρραφή του κρημνού και επιπλέον τις παραλλαγές του ανά στάδιο.

Το Δεύτερο μέρος της εκδήλωσης άνοιξε ο συντονιστής του επιστημονικού προγράμματος, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Ιωάννης Ιατρού. Η εισήγησή του κινήθηκε σε τρεις άξονες. Έγινε αναφορά στις δυνατότητες, που μάς παρέχει σήμερα η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική για την βελτίωση της οστικής βάσης των εμφυτευμάτων στις περιπτώσεις που αυτή παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα ή που απουσιάζει εντελώς, στην αξιοποίηση της προόδου της ακτινολογικής διερεύνησης με τις λεπτομερείς απεικονίσεις στις τρεις διαστάσεις του χώρου και τέλος στις δυνατότητες που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία να διαμορφώσουμε την ποθούμενη πραγματικότητα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να την μεταφέρουμε με τη βοήθεια της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο στόμα του ασθενή.

Στο βήμα τον διαδέχθηκε ο Αν. Καθηγητής Περιοδοντολογίας ΕΚΠΑ κ. Ιωάννης Καρούσης που μίλησε για τα «Θεραπευτικά πρωτόκολλα, μεθοδολογία και τεχνικές, για την αντιμετώπιση των περιεμφυτευματικών νόσων». «Η επίπτωση και εξέλιξη των περιεμφυτευματικών νόσων απασχολεί πλέον έντονα την οδοντιατρική κοινότητα, λόγω της μεγάλης συχνότητας με την οποία εμφανίζονται και της ιδιαιτέρως δύσκολης θεραπευτικής προσέγγισης, τουλάχιστον για τις περισσότερο προχωρημένες περιπτώσεις» ανέφερε ο κ. Καρούσης αναλύοντας τη μεθοδολογία που ακολουθείται για την κατά το δυνατόν έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση και όλα τα θεραπευτικά σχήματα που εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς, από την παραδοσιακή χειρουργική προσέγγιση, έως την πολλά υποσχόμενη θεραπεία EmunDo® με την οποία επιτυγχάνεται φωτοθερμική εξάλειψη των μικροβίων από τους περιεμφυτευματικούς θυλάκους.

Η ημερίδα τελείωσε με την εισήγηση του Επ. Καθηγητή ΕΚΠΑ κ. Σταύρου Πελεκάνου που μίλησε για την «Προσθετική επί Εμφυτευμάτων στην Αισθητική ζώνη». Αντικείμενο της εισήγησης αυτής ήταν η παρουσίαση και η ταξινόμηση των επιεμφυτευματικών διαβλεννογόνιων στηριγμάτων στην αισθητική ζώνη, καθώς και των βημάτων θεραπείας πριν ακόμα αγγίξουμε τον ασθενή μέχρι την τελική παράδοση της αποκατάστασης. Αναλύθηκαν σύγχρονες μέθοδοι και παρουσιάστηκε πληθώρα κλινικών περιστατικών. Τέλος, τονίστηκε ότι η διαφορετικότητα του κάθε ασθενούς (ηλικία, σύγκλειση, οστικό υπόβαθρο, βιότυπος ούλων κλπ), καθώς και η πληθώρα των προσθετικών επιλογών στην αισθητική ζώνη επιπλέκουν ακόμα περισσότερο το σχέδιο θεραπείας.

Ο Πρόεδρος του ΟΣΚ αναφέρθηκε στη «μαύρη» επέτειο της 21ης Απριλίου 1967, αναλύοντας συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους η δικτατορία επεβλήθη χωρίς να συναντήσει σοβαρή αντίδραση, ούτε όμως και την αποδοχή των πολιτών της χώρας, την αδυναμία των αντιστασιακών οργανώσεων να συσπειρώσουν γύρω τους δυνάμεις και να γίνουν μαζικές και την πορεία του φοιτητικού κινήματος (Φ.Κ) που αναδείχτηκε σε κύριο αντίπαλο της στρατιωτικής κυβέρνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Φ.Κ της Οδοντιατρικής Σχολής Αθήνας που πρωτοστάτησε στις φοιτητικές κινητοποιήσεις, στις διώξεις και στις στρατεύσεις που ακολούθησαν καθώς και στη συμμετοχή των αντιστασιακών φοιτητών της Οδοντιατρικής στις καταλήψεις της Νομικής και του Πολυτεχνείου που εξελίχθηκε σε εξέγερση με την συμπαράσταση και τη συμμετοχή του λαού της Αθήνας.

Ο κ. Νώντας Κατσούλας τέλος έκανε αναφορά στα ονόματα των φοιτητών της Οδοντιατρικής που πρωταγωνίστησαν στις τότε εξελίξεις καταλήγοντας: «Η συντριπτική πλειονότητα όμως δεν εξαργύρωσε τις αντιστασιακές της περγαμηνές ως μετοχές στο “πολιτικό χρηματιστήριο”, της Μεταπολίτευσης. Σε αυτούς τους ονειροπόλους αφανείς που δεν συμβιβάστηκαν με την πεζότητα και την πολιτική σκοπιμότητα αξίζει ιδιαίτερη τιμή» εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Pin It
Γράφτηκε από τον/την Super User
Κατηγορία: Είπαν για εμάς
Εμφανίσεις: 3027

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων


Ιούνιος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Σύνδεση Χρήστη


Τελευταία Νέα


Είπαν για εμάς


Οδοντιατρεία Νομού Κορινθίας


“Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.” — Ιπποκράτης